Vysloužilá elektrozařízení

Co jsou to vysloužilá elektrozařízení? Jednoduše řečeno se jedná o všechny spotřebiče od mobilu až po lednici, které fungovaly na elektrický proud nebo baterie. Označeny jsou symbolem přeškrtnuté popelnice. To znamená, že nepatří do směsného odpadu ani na skládku, ale je potřeba je třídit a recyklovat, či jinak ekologicky zpracovávat.

  • 101 tisíc tun – Tolik se v Česku ročně vytřídí starého elektra (údaje za rok 2019).
  • 54,2 % – To je podíl celkové roční produkce elektrospotřebičů na českém trhu, které jsou vysbírány v rámci zpětného odběru (údaje za rok 2019).
  • 9,5 kg – Množství vytříděného elektrozařízení na jednoho obyvatele České republiky podle dat z roku 2019, kterým se řadíme mezi top 10 nejlepších zemí v EU.
  • 54 milionů tun – Tolik vysloužilých elektrozařízení na světě přibylo za rok 2019 a jeho objem stále roste. V Evropě šlo o 12 milionů tun, v Česku 167 tisíc tun.
  • více než 1 tuna – Takový objem vysloužilých elektrozařízení vyprodukuje podle odhadů za svůj život jediný člověk.
  • 3× rychleji – Roste objem vysloužilých elektrospotřebičů oproti objemu běžného komunálního odpadu.

VÍTE, ŽE

Vysloužilé elektrospotřebiče jsou nejrychleji rostoucím druhem odpadu na světě?

Podle The Global E-waste Monitor roste počet odpadu tvořeného vysloužilými elektrospotřebiči třikrát rychleji než běžný komunální odpad a jeden člověk ho za svůj život vyprodukuje v průměru více než jednu tunu.

Do elektrozařízení nepatří

  • CD, DVD, kazety, diskety, VHS
  • Benzínové nářadí (benzínové pily a sekačky)
  • Tonery a cartridge bez elektronických čipů

Když si nejste jistí

Pokud je na produktu znázorněný symbol přeškrtnuté popelnice, znamená to, že nepatří do běžné popelnice. Posuňte ho do další životní fáze skrze recyklaci.

 

Kdo má v Česku oblast nakládání s vysloužilými elektrospotřebiči na starosti?
Problematika sběru, třídění a recyklace odpadních elektrozařízení spadá pod Ministerstvo životního prostředí a řídí se zákonem č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností. Na nadnárodní úrovni se zpracování elektrozařízení řídí evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních.

VÍTE, ŽE

Recyklaci vysloužilého elektra jste si už zaplatili?

Součástí ceny každého nového elektrospotřebiče je recyklační příspěvek, který je určen na financování sběru a ekologického nakládání s vysloužilým elektrem.

Přihlaste se k odběru newsletteru!

Přihlásit se k newsletteru

Poraďte se na lince Chytré recyklace 800 976 679