zpět

Světelné zdroje

Některé žárovky se dají recyklovat, jiné ne. Některé obsahují nebezpečné látky, zatímco další jsou pro životní prostředí zcela neškodné. Taky si občas říkáte, kdo se v tom má vyznat? Pojďme si říct, kam které světelné zdroje patří a proč je recyklovat.

Co sem patří?

 • Lineární zářivky (trubicové světelné zdroje)
 • Úsporné žárovky i klasické žhavené žárovky
 • Výbojky (rtuťové, sodíkové, halogenidové aj.)
 • LED světelné zdroje – LED žárovky, LED reflektory, LED pásky, LED lampy a veškerá ostatní osvětlovací zařízení se zabudovanými LED diodami
 • Textilní a oděvní výrobky s vestavěnou elektronikou

Proč recyklovat?

Získáme cenné materiály

Z každé žárovky lze recyklovat více než 90 % materiálů, ze kterých je vyrobena. Odpad tedy můžeme recyklací snadno přeměnit opět na zdroje. Sklo můžeme recyklovat téměř do nekonečna a lze jej využít ve sklárnách, rtuť může být znovu využita v chemickém průmyslu a kovy jako hliník nebo mosaz mohou být znovu využity v závodech zabývající se kovovýrobou či jako vsázka do hutních pecí.
Chraňme přírodu

Využitím druhotných surovin šetříme přírodní zdroje a navíc chráníme přírodu. Úsporné žárovky totiž obsahují malé množství toxické rtuti, která je škodlivá jak pro člověka, tak pro životní prostředí. Skončí-li úsporná žárovka na skládce místo v recyklačním závodě, snadno dojde k jejímu rozbití a rtuť z ní se může uvolnit do půdy a následně do podzemních vod.

Plasty 37 %
Baterie a kabely 30 %
Kovy 18 %
Desky plošných spojů a elektronické komponenty13 %
Sklo2 %

Víte, že:

Přírodu lze chránit nejen správným tříděním žárovek, ale i jejich výběrem?

Jedna klasická 25wattová žárovka vyprodukuje při ročním provozu až 10 kg CO2, zatímco LED žárovka pouze 1,2 kg CO2.

Jak probíhá recyklace?

 1. Proces recyklace si představíme na zářivkách. Zářivky se demontují na recyklačních linkách speciální technologií nazvanou end cut. Na demontážní lince nejprve speciální nože oddělí konce zářivky – hliníkové patice.

 2. Následně je sklo zářivek rozdrceno a pomocí vibrační techniky dochází k oddělení částí znečištěných rtutí.

 3. Rtutí znečištěné úlomky zářivek jsou vedeny do termické části linky, kde se rtuť odděluje od skla, aby mohla být využita jako druhotná surovina.

 4. Rozdrcené a vyčištěné sklo se používá například k výrobě technického skla nebo tepelných izolací. Druhotnou surovinou získanou recyklací žárovek je také hliník nebo železo.

Víte, že:

Klasické žhavené žárovky jsou určeny k recyklaci?

Ačkoli je od roku 2012 výroba žhavených žárovek v Evropské unii zakázaná, spousta domácností je stále používá. Tyto typy světelných zdrojů jsme až do konce roku 2020 mohli vyhodit do směsného odpadu. Od 1. 1. 2021 se ale dle zákona o výrobcích s ukončenou životností řadí mezi vysloužilá elektrozařízení určená k recyklaci a je tedy potřeba je odevzdat do míst zpětného odběru.

Jak odevzdat k recyklaci

Nakupuji nové žárovky

 • Odevzdejte v prodejně zdarma i ty staré, tzv. kus za kus

Nenakupuji nové žárovky

 • Odvezte žárovky do sběrného dvora ve vašem městě
 • Odevzdejte staré žárovky v místě zpětného odběru
 • Nechte si zdarma odvézt staré spotřebiče z domácnosti

Poraďte se na lince Chytré recyklace 800 976 679