zpět

Mobily a tablety

Mobilní telefony řadíme do skupiny elektrozařízení, kterou zákon o výrobcích s ukončenou životností nazývá malá zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení. Důležitým parametrem je zde vnější rozměr 50 cm, který u elektrozařízení této skupiny nesmí být překročen.

Co sem patří?

 • Mobilní telefony
 • Nositelná elektronika
 • GPS navigace, navigační systémy
 • Routery a ostatní síťové prvky
 • Drobná kancelářská zařízení
 • Osobní počítače
 • Tiskárny
 • PC komponenty

Proč recyklovat?

Získáme cenné materiály

Recyklací získáme velké množství surovin, ze kterých byly elektrospotřebiče původně vyrobeny a můžeme je opětovně použít. Míra opětovného získání použitých kovů z mobilů činí více než 90 %. Konkrétně se jedná o 99 % u mědi, 98 % u zlata a 90 % u stříbra, paladia a platiny. Šetříme tak naše nerostné bohatství, přírodu i energie.
Chráníme přírodu

Mobilní telefony obsahují řadu látek nebezpečných pro životní prostředí (rtuť, arzen, kadmium, olovo, bromované zpomalovače hoření apod.). Jiné materiály obsažené v mobilních telefonech jsou naopak cenné a je možné je opětovně využít. Pokud však vyřazený mobilní telefon vyhodíme do směsného odpadu, skončí na skládce nebo ve spalovně komunálního odpadu. Užitečné materiály tak budou navždy ztraceny.

Plasty 35,1 %
Hliník 20,2 %
Železo10,6 %
Měď 10 %
Kobalt 8,6 %
Ostatní 15,5 %

Víte, že:

V mobilech se ukrývá nejcennější kov – zlato?

V tuně mobilů (cca 13 000 kusů) se nachází asi 300 až 350 gramů zlata. Oproti tomu ve zlatonosné primární hornině jenom 5 gramů na jednu tunu.

Jak probíhá recyklace mobilního telefonu

 1. Z mobilního telefonu se při recyklaci nejprve odstraní baterie, které jsou recyklovány odděleně.

 2. Poté je mobilní telefon rozdrcen na drobné částečky, které jsou pomocí magnetů, vzdušných vírů a sít děleny na různé typy materiálů.

 3. Zvlášť se vytřídí sklo, plast, hliník, železo, drahé kovy a další složky, které mohou být opětovně použity.

 4. Díky recyklaci jsou suroviny použité v mobilním telefonu vráceny zpět do oběhu.

Víte, že:

Celosvětově se zrecykluje v průměru asi jen 6 % mobilních telefonů?

Přitom jsou mobilní telefony nejčastěji prodávaným elektrospotřebičem a jejich recyklací se dá až 90 % materiálů znovu využít.

Jak odevzdat k recyklaci

Nakupuji nový spotřebič

 • Odevzdejte v prodejně zdarma i ten starý, tzv. kus za kus
 • Nechte si ten starý odvézt zdarma rovnou s dovozem nového

Nenakupuji nový spotřebič

 • Odvezte vysloužilá elektrozařízení do sběrného dvora ve vašem městě
 • Vyhoďte spotřebič do kontejneru na odpadní elektro
 • Odevzdejte staré elektro v místě zpětného odběru
 • Nechte si zdarma odvézt staré spotřebiče z domácnosti

Poraďte se na lince Chytré recyklace 800 976 679