zpět

Co je to ESG? Základní informace o tom, koho se týká a co přinese

28. 2. 2024

Zkratka ESG je v poslední době stále užívanější pojem, který je důležitý pro investory, vedení firem, ale i pro veřejnost obecně. Co ale přesně znamená, proč je důležitá a proč se o ní dnes tak moc mluví?

ESG

ESG je zkratka anglických slov environmental, social a governance. Česky tento pojem můžeme vyjádřit jako zodpovědný a udržitelný přístup k investování a byznysu obecně. Jde tedy o přístup, který nehledí jen na finanční zisk, ale důležitými aspekty jsou pro něj také udržitelnost a sociální dopad.

ESG

Pojem ESG existuje řadu let. Firmy jej začaly používat již v roce 2004. Stávajícím i potenciálním investorům tak dávali informace o své společenské odpovědnosti, a to právě ve třech oblastech: oblast environmentální, oblast sociální a oblast řízení byznysu. Dnes dokonce ESG oddělení dobrovolně zavádějí i některá města a obce.

Popularita ESG totiž nejen u investorů v posledních letech stoupá. Dokládá to například analýza projektu Evropa v datech, ze které vyplynulo, že:

  • Čím dál více investorů chce své peníze posílat podnikům, které se chovají ohleduplně ke svému okolí.
  • O odpovědné investování má zájem 70 % drobných investorů.
  • 86 % investorů si myslí, že udržitelné firmy jsou z dlouhodobého hlediska ziskovější.
  • Popularita ESG roste napříč společností, nejoblíbenější je u mileniálů.

Dobrovolná aktivita bude povinností

Proč je ale ESG pro firmy nyní důležité? A proč by se o něj měli zajímat i ti, kteří jej doposud neřešili? Důvodem je směrnice Evropské unie, která má v roce 2024 vejít v platnost. V Česku se má týkat více než tisícovky firem – zejména těch s 250 a více zaměstnanci.

Směrnice CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) ukládá určitým firmám povinnost reportovat nefinanční data týkající se udržitelnosti. Součástí reportingu bude i to, jak si společnosti stojí v rámci jednotlivých pilířů ESG. Jedním z cílů nařízení je mimo jiné zamezení takzvaného greenwashingu, kdy firmy uváděly informace ke svým udržitelným aktivitám, které však nebyly podloženy relevantními a ověřitelnými daty.

CSRD bude časem povinné pro většinu firem – některé budou reporty odevzdávat již za rok 2024, další se budou přidávat postupně podle velikosti a typu podniku. Mnohé společnosti se tak dnes nefinančního reportování obávají a berou jej jako nepříjemnou povinnosti. Opak je ale pravdou.

Co firmám přinese ESG?

Pro firmy, které se ESG reportování nezaleknou, může být tato povinnost naopak příležitostí k rozvoji.

  • Udržitelnost je už dnes faktorem významně ovlivňujícím dostupnost výhodnějšího financování bankami.
  • Současně otevírá prostor pro nemalé úspory například ve snížení spotřeby energií a vody nebo v množství odpadů.
  • Dle řady studií zvyšuje loajalitu a důvěru zaměstnanců i zákazníků a přispívá k pozitivnímu vnímání značky.
  • Mnohé studie dnes ukazují, že ESG implementované do reálného života a řízení firmy může vést k posílení jejího růstu.  
  • Přijetí ESG principů pomůže firmám včas identifikovat a mírnit rizika spojená se změnami klimatu nebo environmentálními a sociálními otázkami, která by mohla mít dopad na jejich podnikání nebo dodavatelský řetězec.

Zdroj: csrd.cz, rema.cloud
Foto: istock.com