zpět

Pravidla 5Z pro udržitelnější život bez odpadu podle Bey Johnson

17. 2. 2022

Máte chuť udělat změnu ve svém životě? A co třeba začít se chovat trošku více udržitelně, nebo rovnou přenastavit chod své domácnosti podle principu Zero Waste? Není to taková věda, stačí udělat malé změny, a pokud nás bude dost, mohou se dít velké věci.

Pokud něco vyhodíme, sejde nám to z očí, ale to neznamená, že by nám to mělo sejít z mysli. Naše smetí se jen tak nevypaří jen proto, že ho odvezou popeláři. Náš odpad končí na skládkách, kde ničí naše životní prostředí uvolňováním toxických látek do ovzduší i půdy, a kromě toho představuje strašlivé mrhání zdroji, které byly na výrobu těchto odpadků vynaloženy. Také náklady na zpracování odpadů jdou ročně do miliard. Řešením může být bezodpadový přístup k životu," říká Bea Johnson, autorka a propagátorka životního stylu Zero Waste.

Kdo je Bea Johnson?

Francouzsko-americká spisovatelka Bea Johnson se od roku 2008 snaží žít tak, aby její domácnost (4 lidé a pes) vyprodukovala pouze jednu litrovou zavařovací sklenici odpadu za rok. Svým blogem, knihou a přednášením dokázala po celém západním světě rozpohybovat celosvětové hnutí za život bez odpadu. S velkou otevřeností ukazuje na příkladu celé své rodiny, že tento životní styl přináší mnoho zdravotních benefitů, časových i finančních úspor. Díky svému zapálení pro věc a pozitivnímu stylu komunikace je považována za globálního gurua a celosvětovou mluvčí hnutí Zero Waste. Je držitelkou ocenění mezinárodní soutěže The Green Awards a autorkou bestselleru Domácnost bez odpadu. 

Co je Zero Waste přístup?

Co tedy znamená žít skutečně bez odpadu? Zero Waste je označení pro životní styl, který podporuje opětovné využívání všech zdrojů bez tvorby odpadů. V domácnosti to znamená rozumný přístup k nakupování a spotřebě obecně. 

Omezení objemu odpadu, který produkuje každá domácnost, je podle Bey Johnson poměrně snadné. „Pokud budeme ve svých domácnostech uplatňovat princip 5Z, uvedený níže, výsledkem bude minimální množství odpadu. První a druhé Z řeší prevenci vstupu odpadu do domácnosti, třetí Z uváženou spotřebu a čtvrté a páté Z správné zpracování toho, co zbude."

V našem dnešním článku si princip 5Z stručně představíme a zaměříme se detailněji na první z nich. V dalších dílech našeho seriálu se dozvíme vše podstatné o zbylých dílcích odpadové pyramidy.

Zásady 5Z pro domácnost bez odpadů podle Bey Johnson: 

- zamítnout co nepotřebujeme,
- zredukovat, co potřebujeme,
- zužitkovat, co spotřebováváme,
- zrecyklovat, co nemůžeme zamítnout, zredukovat ani dál zužitkovat, 
- zkompostovat zbytek.

První Z - Zamítnout (co nepotřebujeme)

Omezení spotřeby má obrovský podíl na snížení objemu odpadu. Spotřeba ale neznamená jen nákupy. V naší společnosti začínáme spotřebovávat ve chvíli, kdy vyjdeme z domu a vytáhneme ze schránky reklamní magazín zatavený do plastové fólie. Z konferencí odjíždíme s igelitkami plnými zbytečných dárkových předmětů. Na cestě domů se stavíme pro láhev vína, kterou nám zabalí do plastové tašky a přihodí k ní účtenku, ještě než se vůbec stačíme ozvat.

Bezodpadový přístup vyžaduje podle Bey Johnson zaměřit se jak na přímé, tak nepřímé formy spotřeby. První z pěti Z (zamítnout) tedy řeší tuto nepřímou spotřebu, jako jsou letáky a nejrůznější reklamní předměty, které se dostávají do našich domovů. Přestože většinu z nich bychom mohli zrecyklovat (předat k recyklaci), cílem domácnosti bez odpadů není recyklovat více, ale účinně zabraňovat vytváření zbytečného odpadu a vůbec si jej do domu nepustit. 

Zde jsou nejčastější oblasti, nad kterými se můžeme podle Bey Johnson zamyslet:

Jednorázové plastové výrobky
Igelitové tašky, plastové lahve, kelímky, víčka, brčka, příbory na jedno použití aj. Zařaďte zamítavý přístup k jednorázovým plastovým výrobkům do svého života. Můžete se jim snadno vyhnout trochou plánování a zužitkováváním toho, co už doma máte.

Tretky zdarma
Hotelové toaletní potřeby, dárečky z večírků, reklamní vzorky, tašky s dárkovými předměty z konferencí a festivalů (včetně těch o udržitelnosti). Hromadění těchto zbytečností jen přispívá k nepořádku a přináší náklady nejen na samotnou výrobu, ale také následné skladování a likvidaci odpadu. 

Nevyžádaná pošta
Reklamní letáky, magazíny, katalogy, inzertní noviny, aj. Spousta lidí bez nejmenšího rozmýšlení vyhodí reklamní letáky do koše hned, jakmile je vytáhnou ze schránky. Nevyžádaná pošta se tak zásadním způsobem podílí na odlesňování a spotřebovává drahocenné zdroje.

Neudržitelné praktiky
Mezi takovéto praktiky patří třeba příprava svačin pro děti do školy balených v plastových sáčcích, nebo nákupy zboží v nadměrných baleních z nerecyklovatelných materiálů, které posléze vyhodíme. Jako spotřebitelé můžeme změnit procesy, které zdroji plýtvají, pokud dáme výrobcům vědět, co se nám nelíbí a co po nich jako jejich zákazníci chceme.

Praktický tip, jak zařadit zamítnutí do svého života

Ze všech zásad 5Z, kterými se budeme v našem seriálu zabývat, je Podle Bey Johnson zamítnutí ze společenského hlediska tou nejobtížněji dosažitelnou, zvláště pro rodiny s dětmi. Nikdo nechce být za podivína nebo působit nezdvořile, když mu někdo něco nabídne v dobré víře. Avšak s trochou tréninku a stručným vysvětlením pro vás bude brzy snadné zdvořile odmítnout i ty nejlépe myšlené nabídky. Stačí si vymyslet vlastní fráze, jako například: „Omlouvám se, ale už toho doma máme spoustu." „Omlouvám se, ale snažím se žít jednoduše a ekologicky." Lidé vaše osobní rozhodnutí většinou pochopí, respektují a nebudou vám nic vnucovat.

Přestože samotný akt zamítnutí nedokáže odstranit už vzniklý odpad, vytváří poptávku po alternativách. Síla zamítání se projeví teprve v kontextu celé společnosti. Pokud všichni zamítneme jednorázové hotelové toaletní potřeby, přestanou je hotely nabízet, pokud si všichni budeme nosit do obchodu své vlastní tašky, obchody přestanou prodávat ty igelitové, apod. 

Zkusme všichni ZAMÍTNOUT odpadu přístup do svého života. Příležitostí k tomu máme spoustu.", říká skvělá Bea Johnson a nám nezbývá, než souhlasit.

Zdroj text: Bea Johnson, Domácnost bez odpadu
Zdroj foto: https://zerowastehome.com/