zpět

 • Baterie a akumulátory

5 pravidel správné péče o baterie. Jak se o ně starat, kdy je vyřadit a kam je odevzdat?

16. 2. 2024

Baterie jsou nedílnou součástí našeho každodenního života. V průměrné domácnosti bychom jich napočítali až několik desítek. Podle údajů Ministerstva životního prostředí je jich každým rokem předáno k recyklaci více než 21 tisíc tun. A ty, které skončí v přírodě, se rozkládají 200 až 500 let.

baterie odložené k recyklaci

Baterie používáme v mobilních telefonech, počítačích, hračkách, elektromobilech a mnoha dalších zařízeních. Z hlediska udržitelnosti je důležité se o ně dobře starat. A jakmile doslouží, měly by být odevzdány k recyklaci.

Mezinárodní den baterií...

...připadá na 18. února, na den narození italského vynálezce Alessandra Volty.

 

„Baterie je v podstatě obal, uvnitř nějž je uzavřená sestava chemikálií, které mezi sebou reagují, a touto reakcí vzniká elektrická energie, jde o elektrochemický jev,“ popsal Tomáš Pešek, jednatel společnosti REMA Battery, která je jedním ze dvou kolektivních systémů pro přenosné baterie a akumulátory působících v České republice.

5 pravidel pro používání baterií

Aby baterie v přístrojích dobře sloužily, je třeba dodržovat základní pravidla při používání a dobíjení. „Bateriím nebo akumulátorům obecně nesvědčí extrémní teploty a vlhké prostředí. Navíc jakkoliv poškozené nebo deformované baterie nebo akumulátory nejsou vhodné k používání a mohou být nebezpečné,“ zdůrazňuje Tomáš Pešek z REMA Battery.  Na co tedy pamatovat?

 1. Správné nabíjení: Dodržujte pokyny výrobce pro nabíjení. Přebytečné nabíjení nebo nabíjení přes noc může baterie poškodit.

 2. Optimální teplota: Udržujte baterie a zařízení v prostředí s pokojovou teplotou. Extrémní teploty mohou zkrátit jejich životnost.

 3. Vyvarujte se úplnému vybití: Lithium-iontové baterie mají raději časté, ale ne úplné vybití. Pokud je to možné, snažte se baterii udržovat mezi 20 % a 80 % kapacity.

 4. Údržba: U starších typů baterií, jako jsou nikl-kadmiové, provádějte pravidelnou kalibraci tím, že je jednou za čas úplně vybíjete a znovu nabíjete.

 5. Skladování: Pokud nebudete baterii používat delší dobu, uchovávejte ji v chladu a suchu s nabitím okolo 50 %.

Kdy je čas baterie vyřadit?

 • Snížená kapacita: Pokud si všimnete, že doba provozu na jedno nabití je výrazně kratší než dříve, je čas na výměnu.
 • Nafouknutí: Pokud baterie vykazuje známky nafouknutí nebo deformace, měla by být okamžitě vyřazena, protože může představovat riziko.
 • Poškození: Viditelné poškození nebo úniky chemikálií jsou jasným indikátorem, že baterie je na čase vyřadit.

Kam odevzdat baterie k recyklaci?

 • Speciální sběrná místa: V mnoha obcích, obchodech a institucích jsou k dispozici speciální nádoby pro sběr odpadních baterií. Mapu sběrných míst REMA Battery naleznete zde.
 • Sběrné dvory: Vyřazené baterie lze odevzdat na sběrných dvorech, které se postarají o jejich bezpečné zpracování.
 • Prodejny: Celá řada prodejen (a nejen ty s elektronikou) nabízí zpětný odběr odpadních baterií, aniž byste museli cokoliv nakupovat.

A co když se potřebujete zbavit třeba autobaterie nebo průmyslového akumulátoru? Automobilové baterie lze odezdat na místě zpětného odběru, ve sběrném dvoře nebo v autoservisu. Průmyslové akumulátory používané k uskladnění velkého množství elektrické energie (například u solárních elektráren) může zajistit výrobce či dodavatel akumulátorů. Obrátit se ale lze také na kolektivní systém REMA Battery.

Kolik baterií se v Česku vytřídí?

Podle údajů českého Ministerstva životního prostředí je každým rokem v ČR předáno k recyklaci více než 21 tisíc tun baterií.

 • Zhruba 10 % z tohoto množství připadá na baterie, které používáme dennodenně v domácnostech.
 • Více než tři čtvrtiny celkové hmotnosti baterií v ČR představují automobilové baterie. Nejenom staré olověné akumulátory, ale také lithiové baterie z moderních elektromobilů.

recyklace baterií v Česku

Baterie z elektromobilů, koloběžek a elektrokol

„Není bez zajímavosti, že pouze v roce 2021 bylo v ČR zaregistrováno celkem 28,8 tisíc nových osobních elektromobilů. To znamená, že zhruba každé desáté vozidlo registrované v ČR v roce 2021 byl elektromobil,“ vyčíslil Tomáš Pešek.

Jedním z nejrychleji rostoucích segmentů bateriového trhu jsou baterie z koloběžek a elektrokol. Ty jsou poháněny lithiovými bateriemi. Ačkoliv je recyklace lithiových baterií nákladná, tak je stále výhodnější než nákup nového lithia. Proto jsou tyto baterie žádaným zdrojem materiálu pro výrobu nových baterií.

V nedávné minulosti se trh potýkal s nedostatkem kapacit pro zpracování lithiových baterií. „S rozvojem recyklačního průmyslu se však situace rychle mění k lepšímu. Nyní se potýkáme zejména s vysokými náklady na manipulaci, přepravu a zpracování lithiových baterií. Velký problém z tohoto pohledu pak představují poškozené lithiové baterie, které jsou příčinou mnoha požárů,“ doplnil Tomáš Pešek.

data k bateriím aut, kol a koloběžek

Baterie a riziko pro životní prostředí

Vyhazování baterií nebo akumulátorů do popelnice na komunální odpad není bezpečným ani ekologickým řešením. Když baterie skončí v popelnici na směsný odpad, může to mít několik nepříznivých důsledků. Baterie a akumulátory totiž obsahují škodlivé látky – jsou v nich těžké kovy (například olovo či kadmium) a chemické sloučeniny. Ty mohou na skládce komunálního odpadu nebo ve spalovně způsobit znečištění životního prostředí.

Pokud jsou baterie a akumulátory vyhozeny do směsného komunálního odpadu, může také dojít k jejich zkratování nebo mechanickému poškození, což je příčinou vzniku nebezpečných situací, jako jsou požáry nebo úniky nebezpečných látek.

Baterie a riziko pro lidské zdraví

Mnoho lidí si neuvědomuje, že největším zdrojem rizika jsou nejmenší baterie. Dopad každé baterie na životní prostředí závisí na konkrétních materiálech, ze kterých je baterie vyrobena. „Z tohoto pohledu jsou nejškodlivější baterie s obsahem kadmia. To jsou zejména knoflíkové baterie. Kadmium je těžký kov, který je znám svým toxickým účinkem na životní prostředí a lidské zdraví. Kadmium bylo klasifikováno jako pravděpodobný karcinogen způsobující rakovinu,“ uvedl Tomáš Pešek.

Jak dodal při vdechnutí či požití může kadmium způsobit vážné zdravotní problémy, jako je poškození plic, ledvin a kostí. Kadmium se navíc v organismech hromadí a v tkáních a orgánech zůstává dlouhodobě. Kadmium, které znečistí vodu či půdu, může být přenášeno do potravinového řetězce a koncentrováno v rostlinných produktech, jako jsou zelenina a obiloviny. To poté představuje riziko pro spotřebitele.

Baterie jako zdroj cenných materiálů

Odevzdáním baterií k recyklaci tak lidé chrání nejen přírodu, ale i své zdraví. Navíc je tak možné jejich zpracování a získání cenných materiálů, které mohou být použity pro výrobu nových baterií,“ doplňuje Pešek. Například REMA Battery v loňském roce zajistila recyklaci více než 700 tun odpadních baterií.

materiály a látky obsažené v bateriích

Zdroj: REMA Battery
Foto: iStock.com