zpět

Jaký vývoj lze očekávat v oblasti recyklačního průmyslu, oběhového hospodářství a nakládání s odpady?

8. 9. 2021

Nejen na tuto otázku přinese odpovědi multioborová online konference Cirkulář Chytré recyklace již 23. září 2021.


 

Pořadateli konference „Cirkulář Chytré recyklace aneb V odpadech musíme vidět souvislosti a hledat cirkulární příležitosti“ jsou Asociace Informačních Technologií a Telekomunikací (AITAT) společně s kolektivními systémy REMA. Úvodní ročník přiblíží zájemcům o udržitelný způsob života a podnikání z řad široké i odborné veřejnosti oblast praktického nakládání s odpady, recyklačního průmyslu a principů cirkulární ekonomiky. To vše prostřednictvím příspěvků a panelové diskuse za účasti profesionálů z oboru. Online konference se uskuteční ve čtvrtek 23. září 2021 od 9 do 16 hodin. Registraci lze provést zdarma na stránkách www.chytrarecyklace.cz/konference, kde je k dispozici také program konference a profily jednotlivých řečníků. 

Program konference je velmi pestrý a jeho součástí je více než desítka odborných přednášek za účasti zástupců státní a obecní sféry, firem i neziskových organizací. Mezi probíranými tématy nebude chybět například téma odpovědné spotřeby a šetrného přístupu ke stávajícím zdrojům, příklady dobré praxe, environmentální vzdělávání, oblast ekologického nakládání s elektroodpadem, problematika recyklace plastů, efektivita zpracování gastroodpadů, nebo přiblížení fungování Reuse center a chráněných dílen. Konference se bude také věnovat nejaktuálnějším legislativním změnám v oblasti odpadového hospodářství a přínosům podnikání v souladu s principy společenské odpovědnosti.

Na konferenci vystoupí tito řečníci s příspěvky:
•    Ing. David Vandrovec, MBA – generální ředitel společnosti REMA a předseda představenstva asociace AITAT

Odpovědnost vlastního bytí

•    Ing. et Ing. Tomáš Hlavenka, MBA – spoluzakladatel ve společnosti ASHPA oběhová hospodářství

Cirkulární náboženství a ekonomická metastáze

•    Ing. Martin Zemek, Ph.D. – vedoucí oddělení odpadového hospodářství na ředitelství ČIŽP

Kontrolní činnost ČIŽP v oblasti odpadového hospodářství a zpětného odběru výrobků

•    Ing. Lucie Zrnovská – vedoucí oddělení obchodu / business leader ve společnosti PRAKTIK system

Elektroodpad jako hodnotný zdroj surovin a nejvíce rostoucí tok odpadu na celém světě

•    Ing. Patrik Luxemburk – jednatel ve společnosti Stabilplastik

Chytrá paleta – řešení pro udržitelnou logistiku

•    Mgr. Vladimíra Karasová – vedoucí útvaru propagace a ekologické výchovy, tisková mluvčí OZO Ostrava

Reuse centrum Ostrava jako příklad dobré praxe cirkulární ekonomiky

•    Pavlína Sporková, DiS. – vedoucí oddělení komunikace a marketingu společnosti REMA a koordinátorka projektu Chytrá recyklace

Environmentální vzdělávání jako klíč k lepší budoucnosti

•    Ing. Tomáš Schaffartzik – manažer sekce chráněného zaměstnávání, zástupce ředitele Charity Opava

Sociální podnik a cirkulární ekonomika

•    Jan Mára, DiS. – obchodní ředitel ARMOR Print Solutions pro CZ+SK

Bezodpadový kancelářský tisk? Jde to.

•    Ing. Katarina Kajánková – poradkyně pro ekologii ve společnosti SUEZ CZ

Cirkulární gastroodpady

•    Ing. Mgr. Vanda Dušková – senior specialista pro IMS a ochranu životního prostředí ve společnosti O2 Czech Republic

Kde technologie pomáhají

•    Ing. Jan Chovanec – provozně technický manažer ve Spalovně nebezpečného a průmyslového odpadu Ekotermex

Spalovna nebezpečného odpadu jako podpora odpadového a oběhového hospodářství

Součástí programu bude i odborná panelová diskuze na téma „Je současný tlak na uhlíkovou neutralitu příležitostí, jak konečně najít v odpadech opravdové cirkulární příležitosti?“. Jejími účastníky budou zástupci Ministerstva životního prostředí, kolektivních systémů REMA, odpadových svazů, výrobců i zpracovatelů.  

„Podtitul konference V odpadech musíme vidět souvislosti a hledat cirkulární příležitosti jsme nezvolili náhodou. Problematika odpadů je nejen v České republice velmi důležitým a přesto stále nedostatečně diskutovaným tématem. Proto si velmi vážíme zájmu odborníků přispět svými zkušenostmi a vizemi k další edukaci nejen odborné, ale i laické veřejnosti,“ dodává koordinátorka projektu Chytrá recyklace Pavlína Sporková. 

Konferencí budou provázet bývalá redaktorka ekonomické redakce České televize Michala Hergetová a šéfredaktor ekonomického zpravodajského deníku E15 Nikita Poljakov. Mediálními partnery konference jsou E15, Euractiv a Odpadové fórum.

Více informací o konferenc: zde
Registrace na konferenci:zde
Program ke stažení:zde

Přihlaste se k odběru newsletteru!

Přihlásit se k newsletteru